Pustjens Corporate Finance
Welkom op de website.
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
"Mijn bedrijf is mijn pensioen"
"Een veel gehoorde quote bij het MKB en vaak ook de praktijk. U kunt dus maar beter uw bedrijf op het juiste moment, met de juiste voorbereiding en met de juiste begeleiding verkopen. Ik ga de uitdaging met u aan. "
"Winnaars hebben plannen!"
"En verliezers hebben excuses! Bewezen is dat de ondernemers die planmatig te werk gaan en soms ook "hun bedrijf werken" meer succes hebben. Zet een "cyclus" op papier; maak een plan, voer het uit, meet en stuur bij. Behoor tot de winnaars. Ik help u hierbij. "
"In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
"De wereld van bedrijfsfinancieringen staat op de kop en de markt verandert nu in een snel tempo. Geld is de brandstof van een onderneming en een passende financiering is cruciaal. Ik wijs u de weg in financieringsland."
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
 • "Mijn bedrijf is mijn pensioen"
 • "Winnaars hebben plannen!"
 • "In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
Pustjens Corporate Finance
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"
"Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
 • 1
 • 2
 • Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"

Mijn achtergrond

Na mijn afstuderen aan het HEAO in 1984 ben ik een vijftal jaren actief geweest in het bedrijfsleven in commerciële functies. Van 1990 tot 2008 ben ik werkzaam geweest bij de Rabobank. Eerst een aantal jaren als zakelijk accountmanager en daarna als directeur bedrijven. In 2008 ben ik partner geworden bij een organisatie actief in de Corporate Finance. In mei 2014 heb ik Pustjens Corporate Finance opgericht. Gedurende mijn loopbaan heb ik vrijwel voortdurend opleidingen en cursussen gevolgd en literatuur bestudeerd op relevante vakgebieden. In 2002 heb ik mijn Master gehaald in “Management en Organisatie” aan de TIAS Business School, onderdeel van de Universiteit Tilburg. Mijn achtergrond, opleiding en ervaring liggen op het vlak van financiën, bedrijfskunde en management.

Werkveld

Ik opereer in de driehoek ondernemer/accountant/bankier. Het is goed merkbaar dat ondernemers een steeds grotere afstand ervaren met de bankier en in mindere mate ook met de accountant. In beide gevallen ingegeven door kostenbesparing, tijdgebrek en externe regelgeving. Daardoor zijn hiaten ontstaan in de dienstverlening richting de mkb-er. Mijn drijfveer is het leveren van extra toegevoegde waarde in deze driehoek. Vaak gaat dit wel in nauwe samenwerking met de accountant en de bankier en regelmatig zelfs op aangeven van een van de twee. Mijn inzet wordt door hen als zinvol beschouwd en is aanvullend aan hun dienstverlening. Daarbij blijf ik focussen op de drie hierboven genoemde activiteiten.

Samenwerkingen

Weten wat ik kan en doe, maar vooral weten wat ik niet kan en dus niet doe, is voor mij  belangrijk. Daarom werk ik in de dagelijkse praktijk samen met een aantal specialisten op het vlak van accountancy, fiscale zaken, juridische zaken, makelaars in onroerend goed en bankiers. Ik geloof in samenwerkingsverbanden met anderen zonder vaste vorm of opzet, vaak op projectbasis. Ik verwacht dat dit in de toekomst meer gaat gebeuren. Verder onderhoud ik nauwe contacten met accountantskantoren en banken in de regio. Ik ben daarnaast lid van de BOBB (branche organisatie van bedrijfsoverdrachtbemiddelaars) en ik mag me “Register Adviseur Bedrijfsoverdracht” noemen.

Klantenkring

Mijn doelgroep en klantenkring betreft ondernemers en ondernemingen in het MKB, variërend in omvang van enkele werkzame personen tot bedrijven met ca. 100 medewerkers. Ik opereer in de provincie Limburg met de nadruk op de Westelijke Mijnstreek en het oostelijk deel van de regio Midden-Limburg. Ik vind het van belang om de regio waarin mijn klanten actief zijn goed te kennen en daar ook de nodige contacten te hebben. Ik ben actief in vrijwel alle sectoren, uitgezonderd agrarische bedrijven, kleine retailbedrijven en kleinere ondernemingen in de horeca.