Pustjens Corporate Finance
Welkom op de website.
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
"Mijn bedrijf is mijn pensioen"
"Een veel gehoorde quote bij het MKB en vaak ook de praktijk. U kunt dus maar beter uw bedrijf op het juiste moment, met de juiste voorbereiding en met de juiste begeleiding verkopen. Ik ga de uitdaging met u aan. "
"Winnaars hebben plannen!"
"En verliezers hebben excuses! Bewezen is dat de ondernemers die planmatig te werk gaan en soms ook "hun bedrijf werken" meer succes hebben. Zet een "cyclus" op papier; maak een plan, voer het uit, meet en stuur bij. Behoor tot de winnaars. Ik help u hierbij. "
"In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
"De wereld van bedrijfsfinancieringen staat op de kop en de markt verandert nu in een snel tempo. Geld is de brandstof van een onderneming en een passende financiering is cruciaal. Ik wijs u de weg in financieringsland."
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
 • "Mijn bedrijf is mijn pensioen"
 • "Winnaars hebben plannen!"
 • "In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
Pustjens Corporate Finance
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"
"Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
 • 1
 • 2
 • Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"

Bancair en financieringsadvies

Het is geen geheim dat banken meer terughoudend zijn dan een tijd geleden. Veel ondernemers hebben mede daardoor te maken met een financieringsvraagstuk. Ondernemers helpen om dit op te lossen is een van mijn bezigheden. De oplossing wordt in eerste instantie gezocht bij de huisbankier. De wereld van bedrijfsfinancieringen is echter groter en er ontstaan nu ook voortdurend nieuwe mogelijkheden. Allereerst zijn er de traditionele financieringsbronnen zoals eigen vermogen, de bank en leningen van familie. Daarnaast zijn er specialistische kapitaalverschaffers zoals lease-  en factormaatschappijen, venture capital partijen, informal investors, overheidsregelingen (bijvoorbeeld de BBZ lening). Ook leveranciers en in een enkel geval zelfs de fiscus kunnen bronnen van financiering zijn. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals crowdfunding en er ontstaan nieuwe organisaties zoals Qredits en kredietunies, al dan niet gefaciliteerd door banken en/of overheden. In de volle breedte kan gezocht worden naar een oplossingen van uw financieringsvraagstuk.

Een financieringsvraagstuk kan zich voordoen in alle fasen van een onderneming zoals een start up, groei, turn around/herstructurering, bedrijfsoverdracht enzovoort. De kwestie wordt urgent zodra een onderneming in begeleiding is van de afdeling bijzonder beheer van de bank. Van het grootste belang om een financieringsvraagstuk te kunnen oplossen is dat de onderneming beschikt over toekomstperspectief.

Om u goed te kunnen ondersteunen maken we samen met u en desgewenst ook in samenwerking met uw accountant een bedrijfsanalyse en wordt een kredietrapport opgesteld. Dit rapport is de basis om in gesprek te gaan met bankiers en andere verschaffers van vreemd vermogen om zo u financieringsvraagstuk op de meest ideale wijze op te lossen.

 

Bedrijfsoverdracht

De komende tien jaar gaat er een record aantal bedrijven in het MKB van eigenaar wisselen. Dit heeft alles te maken met de baby boom generatie en met de economische crisis die de afgelopen jaren heeft gewoed. Veel ondernemers die al hadden willen verkopen zitten nu nog in de ´wachtkamer”.

Verkoop of overdracht van een onderneming is een complex traject. Het goed doorlopen daarvan vergt veel vakkennis maar zeker ook diplomatie. Een overdracht begint met een goede voorbereiding die wel enkele jaren in beslag kan nemen. Het bedrijf moet verkoopklaar gemaakt worden. Dan is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Daarom maken we een uitgebreid verkoopmemorandum en wordt er een onderbouwde verkoopprijs bepaald. Vervolgens begint het zoeken naar een geschikte en serieuze koper, het maken van een profiel van de ideale koper is daarbij belangrijk. Bij het zoeken wordt gebruik gemaakt van diverse kanalen en mogelijkheden. Als zich kopers aandienen kunnen de onderhandelingen, die uiteindelijk moeten leiden tot een overeenkomst.  

De praktijk wijst telkens uit dat dit proces niet goed doorlopen kan worden zonder de ondersteuning van een ter zake kundige adviseur die de materie goed kan overzien. Begeleiden van bedrijfsoverdrachten is een vak apart. Daar waar nodig worden gedurende het proces aparte specialisten worden ingeschakeld, zoals een accountant, een fiscalist, een jurist/notaris, een makelaar of een bankier. Wij fungeren gedurende het gehele proces als regisseur, uw aanspreekpunt en vertrouwenspersoon die uw belangen behartigt. We hebben intensief contact met elkaar en er wordt nauw samengewerkt. We zijn goed op de hoogte van de markt, kennen de spelers en gebruiken ons netwerk. Discretie is het allerbelangrijkste en stta voorop in het gehele proces, u verkoopt uw bedrijf immers maar een keer.

Zowel kopers alsook verkopers worden door ons begeleidt, wel altijd uiteraard maar een van de twee, we kunnen immers maar aan een kant van de tafel zitten.

 

Rendementsverbetering en managementadvies

Veel ondernemingen hebben de afgelopen tijd geopereerd in zeer turbulente markten. Zekerheden bestonden niet meer en het evenwicht tussen vraag en aanbod stond vaak helemaal op zijn kop. Veel bedrijven hebben alle zeilen moeten bijzetten om uit de problemen te blijven. Ook op dit gebeid zijn we actief, vaak in samenhang met het herinrichten van de bedrijfsfinanciering. Samen met de ondernemer maken we een analyse en kijken we waar rendementsverbeteringen te realiseren zijn. We vertalen dit naar acties en doelstellingen. Het geheel wordt verwerkt in nieuwe begrotingen. Vaak gaat dit gepaard met aanpassingen in de bedrijfsvoering en komt het tot een meer professionele aansturing van de onderneming. Ondernemingen die zogezegd ´te groot zijn voor servet en te klein voor tafellaken” zijn hierbij extra kwetsbaar. De ervaring leert dat het vooral gaat om bedrijven tussen de 5 en 25 werkzame personen.

We zorgen er in alle gevallen voor dat er de ondernemer meer “aan het bedrijf” werkt en iets minder “in het bedrijf werkt”. Onze managementervaring komt daarbij goed van pas. Vaak zijn we samen met de ondernemer in staat om het tij te keren en het bedrijf in rustiger vaarwater te loodsen.

Soms wordt deze werkzaamheden ook wel samengevat onder de naam “corporate recovery”. Vaak ingezet als het wat minder gaat, maar meer dan eens hoor ik “dit zou eigenlijk ieder bedrijf moeten doen” en daar ben ik het uiteraard mee eens.