Pustjens Corporate Finance
Welkom op de website.
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
"Mijn bedrijf is mijn pensioen"
"Een veel gehoorde quote bij het MKB en vaak ook de praktijk. U kunt dus maar beter uw bedrijf op het juiste moment, met de juiste voorbereiding en met de juiste begeleiding verkopen. Ik ga de uitdaging met u aan. "
"Winnaars hebben plannen!"
"En verliezers hebben excuses! Bewezen is dat de ondernemers die planmatig te werk gaan en soms ook "hun bedrijf werken" meer succes hebben. Zet een "cyclus" op papier; maak een plan, voer het uit, meet en stuur bij. Behoor tot de winnaars. Ik help u hierbij. "
"In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
"De wereld van bedrijfsfinancieringen staat op de kop en de markt verandert nu in een snel tempo. Geld is de brandstof van een onderneming en een passende financiering is cruciaal. Ik wijs u de weg in financieringsland."
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
 • "Mijn bedrijf is mijn pensioen"
 • "Winnaars hebben plannen!"
 • "In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
Pustjens Corporate Finance
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"
"Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
 • 1
 • 2
 • Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"

Het is geen geheim dat banken meer terughoudend zijn dan een tijd geleden. Veel ondernemers hebben mede daardoor te maken met een financieringsvraagstuk. Ondernemers helpen om dit op te lossen is een van mijn uitdagingen. De oplossing wordt in eerste instantie gezocht bij de huisbankier. De wereld van bedrijfsfinancieringen is echter groter en er ontstaan nu ook voortdurend nieuwe mogelijkheden. Allereerst zijn er de traditionele financieringsbronnen zoals eigen vermogen, de bank en leningen van familie. Daarnaast zijn er specialistische kapitaalverschaffers zoals lease-  en factormaatschappijen, venture capital partijen, informal investors, overheidsregelingen (bijvoorbeeld de BBZ lening). Ook leveranciers en in een enkel geval zelfs de fiscus kunnen bronnen van financiering zijn. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen zoals crowdfunding en er ontstaan nieuwe organisaties zoals Qredits en kredietunies, al dan niet gefaciliteerd door banken en/of overheden. In de volle breedte zoek ik naar oplossingen voor uw financieringsvraagstuk.

Een financieringsvraagstuk kan zich voordoen in alle fasen van een onderneming zoals een start up, groei, turn around/herstructurering, bedrijfsoverdracht enzovoort. De kwestie wordt urgent zodra een onderneming in begeleiding is van de afdeling bijzonder beheer van de bank. Om een financieringsvraagstuk op te kunnen lossen is het van belang dat de onderneming beschikt over toekomstperspectief.

Om u goed te kunnen ondersteunen maak ik samen met u en desgewenst ook in samenwerking met uw accountant een bedrijfsanalyse en wordt een kredietrapport opgesteld. Dit rapport is de basis om in gesprek te gaan met bankiers en andere verschaffers van vreemd vermogen om zo u financieringsvraagstuk op de meest ideale wijze op te lossen.