Pustjens Corporate Finance
Welkom op de website.
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
"Mijn bedrijf is mijn pensioen"
"Een veel gehoorde quote bij het MKB en vaak ook de praktijk. U kunt dus maar beter uw bedrijf op het juiste moment, met de juiste voorbereiding en met de juiste begeleiding verkopen. Ik ga de uitdaging met u aan. "
"Winnaars hebben plannen!"
"En verliezers hebben excuses! Bewezen is dat de ondernemers die planmatig te werk gaan en soms ook "hun bedrijf werken" meer succes hebben. Zet een "cyclus" op papier; maak een plan, voer het uit, meet en stuur bij. Behoor tot de winnaars. Ik help u hierbij. "
"In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
"De wereld van bedrijfsfinancieringen staat op de kop en de markt verandert nu in een snel tempo. Geld is de brandstof van een onderneming en een passende financiering is cruciaal. Ik wijs u de weg in financieringsland."
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
 • "Mijn bedrijf is mijn pensioen"
 • "Winnaars hebben plannen!"
 • "In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
Pustjens Corporate Finance
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"
"Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
 • 1
 • 2
 • Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"

Bedrijfskundige Ondersteuning

Veel ondernemingen hebben de afgelopen tijd geopereerd in zeer turbulente markten. Zekerheden bestonden niet meer en het evenwicht tussen vraag en aanbod stond vaak helemaal op zijn kop. Veel bedrijven hebben alle zeilen moeten bijzetten om uit de problemen te blijven. Ook op dit gebied ben ik actief, vaak in samenhang met het herinrichten van de bedrijfsfinanciering. Samen met de ondernemer wordt een bedrijfsanalyse gemaakt en kijken we waar rendementsverbeteringen te realiseren zijn. We vertalen dit naar acties en doelstellingen. Het geheel wordt verwerkt in nieuwe begrotingen en prognoses. Dit gaat vaak gepaard met aanpassingen in de bedrijfsvoering en komt het tot een meer professionele aansturing van de onderneming. Ondernemingen die zogezegd ´te groot zijn voor servet en te klein voor tafellaken” zijn hierbij extra kwetsbaar. De ervaring leert dat het vooral gaat om bedrijven tussen de 5 en 25 werkzame personen.

In alle gevallen wordt ervoor gezorgd dat de ondernemer ook “aan het bedrijf” werkt en niet alleen maar werkzaam is “in het bedrijf”. Mijn managementervaring komt daarbij goed van pas. Vaak zijn we samen in staat om het tij te keren en het bedrijf in rustiger vaarwater te loodsen.

Deze werkzaamheden worden ook wel samengevat onder de naam “corporate recovery”. Vaak ingezet als het wat minder gaat, maar meer dan eens hoor ik “dit zou eigenlijk ieder bedrijf moeten doen”. En daar ben ik het uiteraard mee eens.