Pustjens Corporate Finance
Welkom op de website.
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
"Mijn bedrijf is mijn pensioen"
"Een veel gehoorde quote bij het MKB en vaak ook de praktijk. U kunt dus maar beter uw bedrijf op het juiste moment, met de juiste voorbereiding en met de juiste begeleiding verkopen. Ik ga de uitdaging met u aan. "
"Winnaars hebben plannen!"
"En verliezers hebben excuses! Bewezen is dat de ondernemers die planmatig te werk gaan en soms ook "hun bedrijf werken" meer succes hebben. Zet een "cyclus" op papier; maak een plan, voer het uit, meet en stuur bij. Behoor tot de winnaars. Ik help u hierbij. "
"In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
"De wereld van bedrijfsfinancieringen staat op de kop en de markt verandert nu in een snel tempo. Geld is de brandstof van een onderneming en een passende financiering is cruciaal. Ik wijs u de weg in financieringsland."
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
 • "Mijn bedrijf is mijn pensioen"
 • "Winnaars hebben plannen!"
 • "In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
Pustjens Corporate Finance
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"
"Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
 • 1
 • 2
 • Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"

De komende tien jaar zullen er een record aantal bedrijven in het MKB van eigenaar wisselen. Dit heeft alles te maken met de babyboomgeneratie en met de economische crisis die de afgelopen jaren heeft gewoed. Veel ondernemers die al hadden willen verkopen zitten nu nog in de "wachtkamer”. Ook besluiten steeds meer ondernemers van middelbare leeftijd om nog eens ‘n switch te maken. Samenvoegingen en splitsingen van bedrijfsactiviteiten komen daarnaast ook veel voor. 
Verkoop of overdracht van een onderneming is een complex traject. Het goed doorlopen daarvan vergt veel vakkennis maar zeker ook diplomatie. Een overdracht begint met een goede voorbereiding die wel enkele jaren in beslag kan nemen. Het bedrijf moet ten eerste verkoopklaar gemaakt worden. Daarna is het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. Daarom maak ik een uitgebreid verkoopmemorandum en wordt er een onderbouwde verkoopprijs bepaald. Vervolgens begint het zoeken naar een geschikte en serieuze koper, het maken van een profiel van de ideale koper is daarbij belangrijk. Bij het zoeken wordt gebruik gemaakt van diverse kanalen en mogelijkheden. Als kopers zich aandienen worden onderhandelingen gevoerd, die uiteindelijk moeten leiden tot een overeenkomst.  

De praktijk wijst telkens uit dat dit proces niet goed doorlopen kan worden zonder de ondersteuning van een ter zake kundige adviseur die de materie goed kan overzien. Het begeleiden van bedrijfsoverdrachten is een vak apart. Daar waar nodig worden gedurende het proces aparte specialisten ingeschakeld, zoals een accountant, een fiscalist, een jurist/notaris, een makelaar of een bankier. Ik fungeer gedurende het gehele proces als regisseur, uw aanspreekpunt en als vertrouwenspersoon die uw belangen behartigt. We hebben intensief contact met elkaar en er wordt nauw samengewerkt.

Regelmatig begeleid ik ook kopers. Het proces is uiteraard hetzelfde, alleen zitten we aan de andere kant van de tafel. Daarnaast ben ik regelmatig betrokken bij ontvlechtingen en /of samenvoegingen van ondernemersactiviteiten. Dan speelt dezelfde materie maar in een andere situatie.