Pustjens Corporate Finance
Welkom op de website.
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
"Mijn bedrijf is mijn pensioen"
"Een veel gehoorde quote bij het MKB en vaak ook de praktijk. U kunt dus maar beter uw bedrijf op het juiste moment, met de juiste voorbereiding en met de juiste begeleiding verkopen. Ik ga de uitdaging met u aan. "
"Winnaars hebben plannen!"
"En verliezers hebben excuses! Bewezen is dat de ondernemers die planmatig te werk gaan en soms ook "hun bedrijf werken" meer succes hebben. Zet een "cyclus" op papier; maak een plan, voer het uit, meet en stuur bij. Behoor tot de winnaars. Ik help u hierbij. "
"In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
"De wereld van bedrijfsfinancieringen staat op de kop en de markt verandert nu in een snel tempo. Geld is de brandstof van een onderneming en een passende financiering is cruciaal. Ik wijs u de weg in financieringsland."
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!
 • "Mijn bedrijf is mijn pensioen"
 • "Winnaars hebben plannen!"
 • "In gesprek met de bank? Loopt 't een beetje?"
Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
Pustjens Corporate Finance
"Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"
"Resultaat komt niet vanzelf, ik geloof in een planmatige en stapsgewijze weg naar succes, zo ga ik te werk."
 • 1
 • 2
 • Welkom op de website van Pustjens Corporate Finance
 • "Er is geen sleutel naar succes, wel een ladder!"

Het eerste gesprek is altijd gratis, vrijblijvend en oriënterend. Tijdens dit eerste gesprek maken we natuurlijk kennis met elkaar en bespreken we ook het voorliggende vraagstuk. Eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid zijn mijn kernwaarden. Ik zal dan ook aangeven hoe en of ik u kan helpen. Als dit niet kan zal ik dit eerlijk aangeven. Graag kom ik naar uw bedrijf, maar een eerste gesprek op mijn kantoor kan natuurlijk ook.

Voordat we met elkaar in zee gaan maak ik een duidelijke offerte die we samen bespreken. Mijn tarieven en voorwaarden zijn passend, eerlijk en transparant. Het is   mogelijk om te werken met een gereduceerd uurtarief in combinatie met een succesfee, dus deels “no cure no pay”. Gaandeweg de opdracht hebben we intensief contact met elkaar en wordt de voortgang met u regelmatig  gecommuniceerd.